Voorwaarden

Inschrijving  is voor  een  heel  Yoga-seizoen (sept. t/m juni), bestaande uit  2  blokken  van  18  lessen  (totaal 36 lessen).  Inhalen  van  gemiste lessen   door  vakantie/ziekte   kan (mits er plaats is) in  een  andere   les tijdens het lopende blok.
Restorative en Lichte Yoga in Middelburg: 2 blokken van 17 (of 16) lessen.

Betaling is per lesblok en er dient (contant of per bank) betaald te worden voor aanvang van het nieuwe blok. Na betaling  is de inschrijving definitief  en  wordt  er  geen restitutie  verleend indien  je afziet  van  het verder  volgen  van  de lessen. Korting/restitutie  i.v.m. vakanties of door andere redenen misgelopen  lessen is niet mogelijk.

Opzegging   dient  1  maand   voor   aanvang  van  een  nieuw   blok   te gebeuren.  Deelname  aan  een  volgend   blok   of   yogaseizoen   wordt stilzwijgend aangenomen.

Deelname   aan  de  yogalessen  geschiedt  op eigen risico. D.m.v. yoga verfijn je het lichaamsbewustzijn, zodat  je zelf voelt hoever je kunt gaan in een oefening.  Zo  leer je verantwoordelijkheid  te nemen voor je yogabeoefening en welzijn. Bij ziekte of enig lichamelijk letsel is het aan te bevelen vooraf advies te vragen aan huisarts  of  behandelend  therapeut.  Ook is het noodzakelijk dat je mij hierover informeert.